VLADIMÍR JARCOVJÁK | Malíř, grafik a restaurátor. Autor obrazů, ale také rozměrných a monumentálních realizací
v tuzemsku i zahraničí je jedním z těch poválečných žáků Emila Filly, kteří již krátce po studiích na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze v padesátých letech minulého století formulovali své pojetí života, umění a výrazu
oproti tehdejší výtvarné oficialitě. Skupina výtvarníků (malířů a sochařů) a teoretiků umění, ke kterým patřil
i Vladimír Jarcovják, vytvořili umělecké seskupení Trasa. | stáhnout pdf | pro více informaci email: libusejar@gmail.com
  
VLADIMIR JARCOVJAK | Painter, graphic artist and restorer. Author of paintings, but also of sizable and monumental
realizations inland and abroad, is on of those post-war pupils of Emil Fila who shortly after finishing studies at University
of applied arts in Prague in 1950’s of the last century defined his conception of life, art and expression against artistic
officiality of that time. The group of artists (painters and sculptors) and art theorists, to whom Vladimír Jarcovják also
belonged, established art grouping Trasa (Track). | download pdf | for more informations: libusejar@gmail.com